खोमबहादुर खालिङ राई

पद : लेखापाल

शाखा : लेखा शाखा

टेलिफोन : ९८५८४४०१०३, ९८४८६०९६१०,०९७-५४१०६८

इमेल : khalingrai177@gmail.com

स्थायी ठेगाना : प्याङ्ग ७, इलाम मेची नेपाल

कार्यकाल : २०७१।११।१३


जिबिस बाजुरा

Skip to toolbar