बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे । नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०८-२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र बाजुरा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिङ र मार्गदर्शनको संगालो पुस्तिका १

Skip to toolbar